Firma TURBIN byla založena v roce 1993 z podnětu zahraničních výrobců brusných prostředků, kteří hledali v naší zemi kvalifikované a zkušené odborníky v oboru strojírenské technologie a výroby brusiva. Títo výrobci se netajili zklamáním ze ztrát, které jim způsobovali nekvalifikovaní prodejci brusiva, kteří nebyli schopni stanovit správnou kvalitu brusných kotoučů, segmentů a dalších druhů brusných prostředků, která by optimálně odpovídala způsobu broušení, broušenému materiálu a stavu jeho tepelného zpracování, požadované drsnosti povrchu, technologickým možnostem strojů a dalším podmínkám konkretních výrobních operací. Nekvalifikovaní dealeři vyžadovali neustále po výrobcích zkušební vzorky brusných kotoučů, přičemž mnohdy neúspěšné zkoušky u zákazníků působily výrobcům finanční ztráty a zákazníkům zase ztrátu času, někdy i ohrožení dodacích termínů jejich výrobků.

          Díky vysoké kvalifikaci a dlouholeté praxi pracovníků firmy v oboru strojírenské technologie a znalostem technologií výroby brusných kotoučů se firma vypracovala mezi největší dodavatele brusných prostředků výrobním závodům, zejména strojírenským a slévárnám i dalším firmám ve zpracovatelském průmyslu.

          Ještě před založením firmy jsme navázali technologickou spolupráci s německými výrobci Krebs&Riedel a Stella Keramik. U těchto výrobců jsme se představili zavedením trojúhelníkových staticky určitých desek ve vypalovacích pecích do jejich výroby. Dále jsme zavedli změny v jejich technologii výroby brusných kotoučů a segmentů SiC za účelem odstranění velkého podílu zmetků způsobeného rozkladem SiC uvnitř kotoučů a zavedením sdruženého obrábění tvarových kotoučů. Všechny tyto naše návrhy byly akceptovány a jejich využití přineslo velké finanční úspory. V krátké době staticky určité desky výpalu zavedli i ostatní zahraniční výrobci.

          K úspěchům naší firmy patří prvenství v zavádění výkonných brusných kotoučů na bázi zirkonkorundů ve slévárnách. Do počátku devadesátých let se zirkonkorund prakticky nepoužíval. První pozitivní zkušenosti nám přinesla naše spolupráce při zavádění jejich výroby ve firmě Krebs&Riedel (velké brusné kotouče pro slévárny) a zirkonové brousící a řezací kotouče Flex ve firmě Stella Keramik a později ve firmě Rappold. Tyto brusné kotouče dodnes nebyly ve svých vlastnostech překonány, staly se výrobním sortimentem prakticky u všech výrobců a od počátku devadesátých let přinášejí značné finanční úspory a zvýšení produktivity práce a snížení námahy při ručním broušení odlitků a jiných polotovarů.

          Byli jsme první, kteří v naší zemi zaváděli přesné broušení ve strojírenství brusnými kotouči a segmenty z mikrokrystalických korundů a kotouči ze směsných zrn. Úspěšně jsme tím vyřešili starý problém s produktivním broušením legovaných ocelí tepelně zpracovaných na tvrdost 62 HRC i vyšší. Již přes třináct let používají brusiči řezných nástrojů miskové, hrncové a talířové kotouče z mikrokrystalického korundu. Díky chladnému výbrusu nedochází u břitů řezných nástrojů z rychlořezných ocelí ke snížení tvrdosti, nástroje si tím uchovávají prakticky původní trvanlivost ostří a vracejí se později do ostřírny. Dnes jsou tzv. "modré kotouče" používány prakticky u všech způsobů broušení a staly se všeobecně známými.

          Před dvěma lety jsme po delší předchozí spolupráci na vývoji s firmou Comet začali uvádět na náš trh brusné kotouče nové generace, které svými naprosto jedinečnými vlastnostmi překonávají "modré kotouče" a posunují technologii broušení tzv. konvenčním brusivem do třetího tisíciletí. Pro jejich barvu jsme tyto kotouče nazvali "žluté kotouče". V současné době jako jediná firma můžeme nabídnout všechny tvary a rozměry "žlutých brusných tělísek" na broušení otvorů pro všechny druhy ocelí s tvrdostí i přes 64 HRC. Dále nabízíme všechny tvary a rozměry "žlutých kotoučů" pro broušení na plocho. Dokončujeme vývoj těchto kotoučů pro ostatní způsoby broušení.

          Ve spolupráci s firmou Stella Keramik a Comet jsme před několika lety vyvinuli nový druh brusných kotoučů ze směsných zrn pro broušení ozubení na strojích Reishauer. Tyto kotouče jsou zatím tím nejlepším, co se objevuje na našem trhu v oboru broušení ozubení.

          V sortimentu brusných kotoučů diamantových a CBN pro broušení řezných nástrojů nabízíme prakticky všechny druhy, tvary a rozměry. Během řady uplynulých roků se nám dostává odezvy od našich zákazníků, kteří hodnotí naše kotouče Diacom jako plně srovnatelné s nejdražší konkurencí. Dodáváme též základní typy diamantových orovnávačů osazených přírodními diamanty. Dodáváme též kvalitní diamantové řezací kotouče ve všech rozměrech a druzích. Pro řezání tvrdých šamotů a oxidové keramiky nabízíme diamantové řezací kotouče nejvyšší kvality od firmy Krebs&Riedel. Dimantové segmenty KN-F17, kterými jsou tyto kotouče osazeny, nemají konkurenci.

          Postupně rozšiřujeme naši nabídku o další druhy brusných prostředků. Až na ojedinělé vyjímky jsme schopni dodat okamžitě z našeho skladu všechny druhy a rozměry brusných kotoučů pro broušení odlitků, brusné kotouče pro ostření řezných nástrojů a brusné kotouče a segmenty pro broušení na plocho. V relativně krátkých dodacích termínech - podle druhu brusiva - jsme schopni dodat to, co nemáme na skladě do 5 týdnů od objednání.

Fotogalerie